Преди две години.А сега?

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5-ти декември.
2019-та година.

Посетете сайтовете на българския НСИ и Кънтриметърс на ООН.
За да се информирате за стотиците обезлюдени селища и ОФИЦИАЛНО заличени селища от картата на България.
/по закон се заличават, когато имат 1 или 0 жители/

Преди две години, закрити бяха 786 училища, поради липса на ученици .

Преди две години, България бе последна в ЕС, по всички социални и икономически измерения.
Преди две години, България бе с ужасяващи демографски показатели !

Преди две години, детската смъртност за ЕС бе 3,6 на 1000.
Преди две години, в България бе почти двойно по-голяма- 6,4 на 1000!

Преди две години, България със средно 74,8г., бе последна в ЕС, по продължителност на живота!
Испанците и италианците живееха с почти 10 години по-дълго от българите-средно по 83, 5 години!

От 240 държави в света, със смъртност 16,5 на 1000, България бе на 239-то място!

И през трите мандата на Борисов, българските граждани, ежегодно се стопяваха с около 50 000!

Според българския НСИ , към 05.12.2019г.

Броят български граждани ,към 05.12.2019г бе 6 928 982

От началото на 2019, новородените бяха 61 131.
От началото на 2019, умрелите бяха 98 043.
От началото на 2019, само официално емигриралите бяха 8 872.
От началото на 2019, българските граждани бяха намалели с 45 784

Както говорят сухите цифри!

Борисов си заслужава, да бъде наричан
БЪЛГАРОУБИЕЦ!

SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…SOS…

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…