ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5-ти декември,
1916-та година.

Части от български военни подразделения
победоносно влизат в столицата на Румъния – Букурещ.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…