ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5-ти декември,
1902-ра година.
София.

Ражда се Владимир Христов.
Син на големият български поет Кирил Христов.

Владимир Христов завършва астрономия и докторат в Лайпциг.

Геодезистът Владимир Христов е виден представител на науката за измерване на земната повърхност в България!
От 1925 до 1948г. Владимир Христов е началник на астрономическото отделение в бившия държавен военен геогрефски институт.
Владимир Христов е директор на Централната лаборатория по геодезия при БАН.
Научните публикации на академик Владимир Христов от1926г. до 1968г. запълват осем страници от сборника на БАН.

Дъщеря на геодезиста Владимир Христов и внучка на поета Кирил Христов Невена Христова
е дългогодишен режисьор в Българската национална телевизия.
Освен професионалните си задължения тя отделя много време за творчеството на дядо си
и благодарение на нея бял свят виждат книгите на Кирил Христов „Бели дяволи“, „Ад в рая” и „Бездна”.
От 1992 г. в дома си създава литературен салон на името на дядо си.
Под портрета на Кирил Христов, рисуван от Борис Денев, години наред литературните вечери,
посветени на поети, писатели и артисти, събират интелигенцията.
Невена Христова е и основател и председател на фондацията „Кирил и Владимир Христови – поетът и ученият”.
Днес тя се изправя пред ново предизвикателство –
да създаде книга за него, в която освен спомените на учениците на баща и – плеяда български геодезисти,
да разкаже и за собствените си преживявания с гениалния учен, академик Владимир Христов.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…