ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5-ти декември,
1880-та година.

В Самоков се ражда Васил Стоин.

Васил Стоин завършва висше музикално образование в Брюксел.
След учителстване в градове и сила, Васил Стоин става преподавател в Държавната музикална академия.
От 1926г., Васил Стоин е ръководител на отдел народна музика в Етнографския музей.
Васил Стоин е автор на таучни произведения и статии за фолклора, отпечатани в обемисти сборници.

Васил Стоин записва над 11 000 народни песни!

Васил Стоин умира в 1938г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…