КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
4-ти декември

„Мъдростта е като златна руда,
премесена с камъни и прах.“

Моузес Ибн Езра

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…