Незабавна енергийна реформа!
Свободен конкуриращ се енергиен пазар!

Закриване на паразитната КЕВР!
Тя служи единствено за противоконституционно узаконяване
на скрит енергиен данък в полза на Русия!

Кирил Петков,
Веднага да се построи тръбопровод под Дунава!
За румънска газ!
Веднага да се построи тръбопровод до Гърция!
За азерски и втечнен американски газ!

По чл. 108 на конституцията на РБ
да се потърси съдебна отговорност на комуниста Борисов
за това, че
с парите на българските данъкоплатци
построи тръбопровод на руската газ
за Сърбия!

Стига руска газова примка
на шията на българина!
На дъното на ЕС!