КАЛЕНДАРЪТ

1-ви декември,
1953-та година.

Отпечатан е първият брой
на еротичното списание Плейбой.

КАЛЕНДАРЪТ

Мъже,
правете любов!
А не война!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…