ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти ноември,
1919-та година.

В Царство България е гарантирано изхранването на българите!

Установява се държавен монопол върху износа на зърнени храни от България.

Приет е Закон за търговията със зърнени храни и с произведенията от тях.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…