КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
29-ти ноември

„Мъдростта не е в думите,
а в разбирането.“

Хазрат Инаят Хан

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…