ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми ноември,
1878-ма година.

В София е създадена Публична библиотека.
По-късно прераства в днешната Народна библиотека Св.св. Кирил и Методий.

По идея на софийския учител Михаил Буботинов на 10 декември (28 ноември стар стил) 1878 г.
е създадена комисия с председател Марин Дринов, която да създаде българска национална библиотека.
Тя е основана на 17 юни 1879 г. като държавно учреждение с името Българска народна библиотека.

През 1900 г. за библиотеката е закупена сграда на улица „Георги Раковски“ 131.
През 1924 г. към нея е добавен създаденият през 1904 г. Архив на Българското възраждане.

През 1939 г. започва строителството на нова сграда за Народната библиотека на мястото на Царския манеж.
Новата сграда е проектирана от архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов.
Фасадата е дело на скулптора Михайло Парашчук.
Открита е на 16 декември 1953 г. с името „Васил Коларов“.

През 1963 г. Народната библиотека „Васил Коларов“ се преименува в Народна библиотека „Кирил и Методий“.
След 10 ноември 1989 г. към името е добавено „св. св.“, поради това, че братята Кирил и Методий са обявени за светци.

На 11 август 1994 г. е обявена за културен институт с национално значение.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае историята си , е паплач!
Тези историци,
които продължават да папагалстват
комунистическия и руски прочит на българската историята
са дипломирани идиоти!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…