ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае историята си , е паплач!
Тези историци,
които продължават да папагалстват
комунистическия и руски прочит на българската историята
са дипломирани идиоти!

28-ми ноември,
1878-ма година.

Българското книжовно дружество прекратява дейността си в Браила, Румъния.
Решава да се пренесе в София.
По късно прераства в Българска академия на науките.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…