ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

26-ти ноември,
1913-та година.

Българският екзарх Йосиф I
премества седалището на Българската православна църква.
От Цариград в София.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…