ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕДНАР

26-ти ноември.
1857-ма година.

Сръбският общественик и публицист Данило Медакович,
с чиято помощ Георги Сава Раковски , публикува в Нови Cад Българска дневница,
издава еднО свидетелство,
нужно на идеологът на освобождението на българските земи от османско администриране.
/Турция съществува от 1923г./

В свидетелството между другото се казва:
„През всичкото това време, той показа рядка дейност на книжовното поприще,
с която мислеше да бъде полезен на народа си…

Велика щета е,
гдето политическите обстоятелства
не му позволиха да служи книжовно или литературно на народа си,
защото той би му служил усърдно и вещо“

Със застъпничеството на Медакович,
Раковски едва успява да се спаси от властите,
които възнамеряват да го предадат на османския паша в Белград.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕДНАР

Историците, които продължават да папагалстват
комунистическият и руски фалшификат на българската история,
са ИДИОТИ!

„ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО
ПРЕВЪЗХОЖДА
ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ДОБРИНИ“
/Георги Сава Раковски/

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…