ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

24-ти ноември,
1863-та година.

В Русе се ражда Никола Кърджиев.

Никола Кърджиев е български агроном,
член на Българското книжовно дружество от 1898г.,
по-късно БАН.

Никола Кърджиев специализира лозарства и винарство във Франция.
Никола Кърджиев е един от пионерите на кооперативното движение в Царство България!

Никола Кърджиев заема високи постове в Министерството на земеделието.
Никола Кърджиев участва в изработването на Закона за трудовата повинност.

Никола Кърджиев е автор на брошури и книги по земеделие, земеделско и общо образование.

Никола Кърджиев умира през 1951г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…