ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

22-ри ноември,
1894-та година.

Министърът на просветата д.р Васил Радославов
внася в Народното събрание нов закон за Висшето училище.

В мотивите към закона се изтъква,
че висшият педагогически курс от 1888г.
е разширен и преименуван във Висше училище същата година,
„догонва още от самото начало“ целта-
да се подготви отварянето но „национален университет4,
който би дал възможност на българската младеж
„да се развива на отечествена почва, а не да се откъсва от нея
в най-важния период от развитието си“.

След изтеклите шест пробни години Висшето училище,
благодарение на извънредно способни преподаватели,
добива авторитет в страната и в чужбина.
Неговите лаборатории и кабинети по своята уредба и богатство
отговарят на всички изисквания на едно висше учебно заведение.

Обаче едва през януари 1904г.
Висшето училище става университет.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Позорно е,
че ректорът на Софийски университет
проф.Герджиков мълча,
когато милиционерите на Борисов
биха студенти, вече закопчани с белезници,
зад колоните на МС!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…