Които папагалстват комунистическият прочит на българската история,
са ИДИОТИ!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

18-ти ноември,
1879-та година.

Открита е Първа Софийска девическа гимназия.

Първоначално се нарича Софийска девическа учителска семинария.
Началото е изпълнено с обичайните трудности, свързани с намирането на подготвени преподаватели и от материален характер.
Занятията започват с два класа и 30 ученички в къщата на Осман Нури паша.
На единия етаж се водят учебните занимания, а на другия се помещават спалните на девическия пансион.

В 1888г. се слага се началото на забавачница , където се готвят учителки бавачки.
На нова училищна сграда на ул. „Иван Шишман“, основният камък на строежа е поставен на 24 април 1924 г.
През 1932–1933 г. зданието е напълно завършено и обзаведено и приютява възпитаничките на гимназията.
Към нея е уредена богата библиотека, която се ползва от учителите и от ученичките.
Специален фонд от учебници е предназначен ДА се дава на бедните възпитанички на гимназията.
Формират се и ученически дружества, а през 20–30-те години на 20. век е уредена безплатна ученическа трапезария.

През целия период на своето съществуване гимназията е на държавна и издръжката.
Поема се от бюджета на МНП.
В помощ на училищното ръководство са формирани и няколко благотворителни фонда.
Дарители са бивши възпитанички на гимназията, преподаватели в нея,
а целта е ДА се подпомогне образованието на способни бедни момичета.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…