КАЛЕНДАРЪТ

18-ти ноември,
1870-та година.

Между градовете Тур и Париж
е установена пощенска връзка.
С използване на гълъби.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…