ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

17-ти ноември,
1881-ва година.

В София умира Захарий Попхристов Икономов Круша.

Редом с Димитър Миладинов,
Захарий Круша има големи заслуги за развитието на българската образованост
по онова време.
Особено в Македония.

Захарий Круша се проявява, като книжовник и отличен педагог!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…