ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

16-ти ноември,
1898-ма година.

Починал е Гаврил Кръстевич.
Един изключителен българин!

Гаврил Баев Кръстевич е блестящ юрист, османски съдия и валия, написал Търговският закон на Османската империя!
Гаврил Кръстевич има голям принос за културното обособяване на българите в Османската империя по времето на Танзимата.

Гаврил Кръстевич е сред учредителите на Българската екзархия.
Гаврил Кръстевич е и главен управител на Източна Румелия от 1884 до Съединението през 1885 година.
Гаврил Кръстевич е с голяма заслуга за безкръвното Съединение на Източна Румелия с Княжество България!

Русия е вбесена от Съединението и инспирира сръбско-българската война!
Фактите са безспорни!

Народ, който не знае историята си , е паплач!
Тези историци,
които продължават да папагалстват
комунистическия и руски прочит на българската историята
са дипломирани идиоти!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…