ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае историята си , е паплач!
Тези историци,
които продължават да папагалстват
комунистическия и руски прочит на българската историята
са дипломирани идиоти!

На днешния 16-ти ноември,
1868-ма година.

С писмо до Високата порта-
правителството на Османската империя,
Вселенският патриарх Григорий Шести
отхвърля и двата изработени от Портата проекта
за разрешаване на българския църковен въпрос.
С това, борбата за независима българска църква
и за признаването на българският етнос,
навлиза в нова, още по-изострена форма!

Но въпреки яростната съпротива на гръцкия патриарх и на Руския император,
краят на тази борба се знае:
Турското правителство, оповестява през февруари 1870г.
султанския ферман, с който се учредява автономна българска църква!
Под названието Българска Екзархия!

Руската империя е била в постоянни войни с Османската империя.
Но и против българските интереси!
Българите патриоти, като Раковски,Левски,Ботев, Стамболов,
още тогава са разбирали
хищническата същност на Русия,
и не са очаквали нищо добро от нея!

Факт, който се потвърждава и до днес!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…