ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

13-ти ноември,
866-та година.

Папа Николай I-ви
изготвя отговорите по допитване на Борис Първи-Покръстителя.
На брой 106.

По тези отговори се съди за съдържанието
на самите допитвания на българското правителство.
Те дават ценни сведения по редица
административни, битови и религиозни въпроси
от историята на Първата Българска империя
през втората половина на IХ век.
Отговорите са запазени в три преписа.

Българският учен проф. Димитър Дечев
издава в 1940г. оригинален текст на латински и превод на български език.
Под заглавие:
„Отговорите на Папа Николай I по допитванията на българите“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Онези историци,
които продължават да папагалстват комунистическите измишльотини
за българската история
са дипломирани идиоти!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…