Всяка бюлетина,
с неотбелязана преференция за народен представител,
предложен от партията,
да се счита за невалидна!
Защото не е посочено кой кандидат за народен представител да бъде избран!


Просто е!

Изисква се само решение на ЦИК,
в съответствие с върховния закон,
Конституцията на РБ!

В противен случай, партийните ръководства си присвояват народния суверенитет!
В нарушение на чл.1 на Конституцията на РБ!

Законни и честни ли са изборите в България,
след като са противоконституционни?