ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Дори международният терорист и масов убиец,
председателят на световният терористичен Коминтерн
Георги Димитров е отвратен!

22 септември.
1944 година.

Няма и две седмици
след нахлуването на червеноармейският башибозук в България!

Комунистът Георги Димитров пише до комуниста Сталин :
“Изнасилват жени и убиват мъжете им”

“На редица места има случаи на насилие по отношение на местното население :

 1. Произволно се вземат от местното население, работен добитък, каруци, хранителни продукти и др.,
  без да се уведомяват местните власти, и без съответното оформяне, на иззетия добитък и хранителни продукти;
 2. Произволно се изземват държавни и частни моторни превозни средства, и смазочни масла и материали.
  Това води до проваляне на есенната сеитба.
 3. Някои военнослежещи в пияно състояние влизат нощем по домовете на хората в градовете и селата с цел грабеж,
  а и в някои случаи – изнасилват жени и убиват мъжете им.
  Така например в село Дивдядово, Шуменска околия,
  Наред с другите хора, е и убит, и един от най-старите членове на Партията.

Доколкото такива произволни действия внасят голям смут сред населението,
което с неописуема радост и възторг посрещна Червената армия,
моля да се направи всичко възможно за тяхното по-бързо прекратяване”.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

ХИЩНИКЪТ РУСИЯ е ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ за БЪЛГАРИЯ!

Ония историци,
които продължават да папагалстват
комунистическите измишльтити за българската история,
са дипломирани идиоти.

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…