ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми ноември,
1894-та година.

В Търново излиза Ученически защитник.
Първото младежко издание в България!

На следващата година Ученически защитник излиза в Севлиево,
а още една година по-късно, във Варна.

Между двете световни войни, в по-големите гимназии излизат списания,
в които за пръв път печатат свои произведения
видни по-късно български поети, писатели и литературни критици.

Едно от най-продължителните издания е Ученически подем,
което излиза в София от 1925 до 1943г.

В Стара Загора, в гимназията „Иван Вазов“ излиза периодичното списание Ехо.

В Русе се издава списание Ученическа мисъл, където за пръв път се явява името Ангел Каралийчев.

Ученици от Първа мъжка гимназия издават
първия ученически вестник Струя.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези историци, които продължават да папагалстват
комунистическите измишльотини за българската история,
са дипломирани идиоти!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…