ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми ноември,
1941-ва година.

Самоубива се комунистът терорист Съби Димитров.

Съби Димитров заминава като представител на БКП на VII конгрес на Коминтерна в Москва (1935).
Остава в СССР и в Международната ленинска школа е обучаван в тероризъм за световната комунистическа революция.

По време на Испанската гражданска война (1936 – 1939) като представител на БКП к
ъм ЦК на Испанската комунистическа партия отговаря за българските интербригадисти терористи.
В началото на Втората световна война отново заминава за СССР.

На 11 август 1941 г. заедно с група български комунисти терористи, начело с Цвятко Радойнов,
Съби Димитров се завръща с подводница нелегално в България като инструктор по тероризъм
и за изграждане на реска диверсионна организация.

На 8 ноември 1941 г. при полицейска блокада е обграден в родния си дом в Сливен,
където терористът се е укривал и се самоубива.

И до днес на видно място в Сливен
продължава да стърчи паметник за прослава на комуниста терорист Съби Димитров!

Въпреки действащия

ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/)
идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България,
и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето
от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.

Чл. 2.
(1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:

 1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
 2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
 3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени
  от така наречения „Народен съд“;
 4. моралния и икономическия упадък на държавата;
 5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
 6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
 7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
 8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
 9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели,
  включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
 10. безогледното унищожаване на природата.

(2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:

 1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля,
  като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше
  да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност
  и дори това, че те представляват престъпления;
  това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване
  към отделната личност, нейното семейство и близки;
 2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението,
  обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак,
  въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
 3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони,
  като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
 4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
  е) лишаване от гражданство;
 5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица,
  които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
 6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава
  до степен на обезличаване на националното достойнство
  и практическа загуба на държавен суверенитет.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези историци, които продължават да папагалстват
комунистическите измишльотини за българската история,
са дипломирани идиоти!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…