Държавата ни очевидно и болна!

Вие на кого бихте поверили лечението?
На професор от Харвард?
Или на някой червен шаман?

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…