КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
4-ти ноември

„Бъди щастлив.
Това е един от начините
да бъдеш мъдър.“

Сидони Габриел

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…