ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти ноември,
1839-та година.

Историците, които продължават да папагалстват
комунистическият и руският прочит на българската история,
са дипломирани ИДИОТИ!

Гюлханският хатишериф

Реформаторът Мустафа Решид паша,
подготвя текст за европеизацията на Османската империя.
Това е указът, т.н. Гюлхански хатишериф /хат-и-шериф=честно писмо/
обявен на 3-ти ноември 1839-та година тържествено от султан Абдул Меджид.
В т.н. Павилион на розите /Гюлхане/ на султанския дворец.

Хатишерифът повелява:

-Равноправие на всички поданици на империята! Независимо от тяхния етнос и вероизповедание!
-Свобода на религията!
-Гарантирана неприкосновеност на живота, честта и имуществото!
-Право на съдебен процес на основата на закона! Забрана на наказание без присъда!
-Справедливо разпределение и събиране на данъците!Забрана на илтизама/откупуването на данъците/!
-Нов начин на организиране на войската! Ликвидиране на произвола на аскера и башибозука!

Гюлханският хатишериф е преведен на български от Неофит Рилски.
Публикуван е в 1841г. в Букурещ.

Позовавайки се на Гюлханският хатишериф,
османските власти залавят и осъждат на заточение в Диарбекир
българинът мюсюлманин Ахмед Барутанлията.
Виновникът за баташкото клане…

Общото име “ танзимат -и хаирийе“ дават името на епохата на реформи в Османската империя : Танзимат.

Следващият реформаторски акт,
в духа на френския либерализъм е
Хатихумаюн от 18-ти февруари 1856-та година.

И докато в Руската империя мужиците са живеели в землянки,
и са ги продавали като добитък,
българите са живеели в чудно красиви възрожденски къщи.

Обиколете цяла България и сами се убедете с очите си!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На снимката:
Стара къща в Жеравна, в Османската империя.

Да ви прилича на руска землянка?

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…