ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2-ри ноември,
1931-ва година.

Роден е Николай Генчев.
Черната овца в комунистическата историография.

Роден е в с. Николаево, Старозагорско.
Николай Генчев завършва мъжката гимназия във Велико Търново и история в Софийския университет.

Научната му кариера започва през 1959 г. в Катедрата по история при проф. Александър Бурмов.
Между 1964 и 1965 г. е съветник в правителството на Алжир. През 1974 г. той самият е вече професор,
а през 1978 г. – и доктор на историческите науки.
От 1978 до 1982 г. е заместник-председател на Комитета за природни и исторически ценности към ЮНЕСКО.
През 1989 г. става член-кореспондент на БАН.
От 1976 е декан на Историческия факултет при Софийския университет,
през 1991 – 1993 г. е ректор на Софийския университет,
а от 1998 г. е председател на Съюза на университетските преподаватели в България.
В края на 80-те, в трудните комунистически времена,
Николай Генчев има куража
да се изказва критично за използването на историческата наука като политически инструмент,
оправдаващ Възродителния процес.

Николай Генчев е основател и председател на Националния демократичен съюз, на движението Български конституционен форум.

Николай Генчев умира на 22 ноември 2000 г. в София.

“ Днешната българска интелигенция в своето развитие
не дава достатъчно изрази за реално волево действие,
за истински характер, който тя да наложи и да отпечата
в целия духовен, материален и обществен живот на нашето време.“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…