ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2-ри ноември,
1953-та година.

Родена е Велислава Дърева.
Емблема на дърдорещата празнословия
българска комунистическа журналистка, публицистика и интелигенция.

Вечно озлобена!
Вечно не къпана!
Вечно с пуловер!

ДъраДърева е еталон за интелигентното социалистическо нищо!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР