ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви ноември,
1993-та година.

Влиза в сила Маастрихтският договор.
Създава се Европейския съюз.

България е пълноправен член на ЕС!

2005 г.
25 април – на тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват договори
за присъединяване към Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

2007 г.
1 януари – България става член на Европейския съюз.

2014 г.
1 януари – трудовият пазар на целия ЕС е отворен за български граждани.
Без ограничения.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Днес ЕС с БВП, е втората по мощност икономическа сила в света!

  1. САЩ -20 494 050 000 000 $
  2. Европейски съюз -18 750 052 000 000 $
  3. Китай -13 407 398 000 000 $

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…