ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви ноември,
1989-та година.

В Одеса, Украйна, е основан българският вестник Роден край.

„Роден край“ е културно–просветен вестник на българите в Украйна, издаван на български език.
От 1995 г. главен редактор на вестника е Дора Костова.
Вестникът започва да излиза като страница и приложение
и достига до статут на държавен и национален вестник на българите в Украйна.
По-късно започва да излиза и в интернет.

Украинците са наши кръвни братя!
Там в Запорожието,
в 671-ва година,
Аспарух е основал България!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…