КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
1-ви ноември

„Следвай пътя си!
Остави хората да приказват.“

Данте Алигиери

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…