КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
31-ви октомври.

„Човешкият поглед е прозорче,
през което се виждат мислите,
които се въртят в главата“

Виктор Юго

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…