КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
28-ми октомври.

„Никога няма да разбереш дали е достатъчно,
преди да знаеш,
какво е повече от достатъчно.“

Джеймс Ейджи

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…