КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
25-ти октомври.

Победителите никога не се отказват!
Тези, които се отказват,
никога не стават победители!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…