Народ, който не знае историята си е паплач!
Тези,които папагалстват комунистическия и руски прочит на българската история са предатели!
Предатели на България!
Предатели на семейството си!
Предатели на бъдещето на децата си!
Предатели на себе си дори!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР

23-ти октомври.
1861-ва година.
Ручук, „„Малката Виена““ в Османската империя.

В администрираните от османската империя бълкарски земи , българите са най-богатите!
За което свидетелсват запазените и до днес красиви възрожденски къщи.
Българите имат пълнокръвен обществен живот, предвождани от „чорбаджиите-изедници“.
Някои от демократичните начинания, могат да бъдат за пример на подражание и днес!
Например за прогонването но попПолковниците от ДС-Синода, който е филиал на КГБ.

23-ти октомври, 1861-ва година, русенските граждани се събират и избират едно тяло от няколко души,
„попечители вообще на сичките граждански интереси“.
Да нареждат и управляват народните работи в Русчук и епархията.
ДА СЪБИРАТ ДАНЪЦИТЕ!!!
Да се ГРИЖАТ за ЦЪРКОВНОТО и УЧИЛИЩНОТО ДЕЛО…
Начело на ощината е поставен свещеникът Нил Изворов.
Тия мерки са само част от гражданското брожение против гръцкия влядика в Русчук.
Накрая той биде изгонен от Русчук!
Под благосклонният поглед на султана и Великата порта.

23-ти октомври.
1861-ва година.
Българите избират „попечители вообще на сичките граждански интереси“ в Русчук!

/на снимката:Илюстрация на Русчук от 1824 г./

Русчук израства като един от най-големите дунавски балкански градове и след Кримската война от 19 век е административно средище на
Дунавския вилает на Османската империя (от 1864 г. до 1877 г.), простиращ се от Варна и Тулча до София и Ниш.
В Дунавския вилает, който се свързва с дейността на Мидхат паша, се извършват редица нововъведения, целящи осъвременяването на
Османската империя.
Водоснабдяването на Русчук е едно от тях.

През 1864 г. се открива първата съвременна печатница в българските земи.
През 1865 г. за първи път в България улиците получават имена.
През 1866 г. се открива първата телеграфна линия в България между Варна и Русчук (Русе), минаваща през Шумен.
През 1867 г. се завършва първата жп линия (Русчук-Варна).
През 1870 г. в Русчук се провежда първото в страната изложение на местната индустрия и земеделското производство и
започва да функционира първата Фабрика за бутилиране на алкохолни напитки на Г. Петру.
През 1876 г. се построява първата пивоварна фабрика в България, „Света Петка“.
През 1876 г. започва работа първата парна бояджийска фабрика „Пенков-Павлов“.

Поради удобните връзки с Цариград, през 1836 г. Русчук е избран за вилаетски център, което още повече стимулира неговото развитие.
Тук са се намирали почти половината от промишлените предприятия в Дунавския вилает:
Корабостроителницата,
Барутната фабрика – една от най-големите на балканите,
железопътно-ремонтното предприятие – Тракцията, обслужващо първата жп линия Русчук-Варна,
Вилаетската печатница,
двете най-големи парни мелници в Османската империя.
Открити са консулства на :
Австро-Унгария (1849 г.),
Русия (1849 г.),
Великобритания (1849 г.),
Италия (1849 г.)
Прусия (1853 г.),
Франция (1853 г.),
Белгия (1853 г.),
Холандия (1864 г.),
Румъния (1864 г.),
Испания (1864 г.)
Гърция(1864 г.).
С това се разширяват търговско-икономическите връзки на Русчук с чужбина.
Русчук е един от най-големите центрове на българското Възраждане
и важно средище на българското национално-освободително движение.
Домът на Баба Тонка е логистичен център за Левски, Стамболов и всички комити.
Русенският революционен комитет два пъти се определя за централен за вътрешността на страната.
Освободителните борби в Русчук се свързват с имената на:
Баба Тонка,
Никола Обретенов,
Ангел Кънчев,
Захари Стоянов,
Георги Икономов,
Иларион Драгостинов и др

След прегазването на България от червеноармейската сган
са избити от комунистите над 40 000 българи без съд и присъда!
между които родственици на Баба Тонка, на Левски, на Ботев, на Вазов!
България е опустошена и превърната в социалистически концлагер от съветски тип!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае историята си е паплач!
Тези,които продължават да папагалстват
комунистическия и руски прочит на българската история
са ИДИОТИ!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…