КАЛЕНДАРЪТ

21-ви октомври.
1983-та година.

На проведената седемнадесета Генерална конференция по мерки и теглилки е дефинирана дължината на метъра.

Метърът, вместо дефинираният от физически прототип т.е. платинено-иридиев профил
се определя от 1/299 792 458 от секундата фиксирана скорост на светлината във вакуум,
когато се изразява в единица m⋅s −1 ,
където секундата е дефинирана спрямо цезиевата честота.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…