Не щем повече съвецко здравеопазване!
С една единствена бездънна ЗОК!
Уж си здравно осигурен,
а пак доплащаш под масата!
Искаме справедливост и достойнство!