ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти октомври
1852-ра година.

В Панагюрище се ражда Павел Бобеков.
Възрожденец, учител и журналист.

Павел Бобеков следва медицинско училище в Цариград.
През 1874г. Павел Бобеков е учител в родния си град и председател на местното читалище,
където българите се радват на образователна и културна свобода.

Павел Бобеков взема дейно участие в подготовката на Априлското въстоние.
По време на самото въстание, Павел Бобеков е хилядник.

Павел Бобеков участва като преводач в Руско-Османската война.

Павел Бобеков редактира в Румъния първият български ежедневник.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…Клуб Илия Минев…Предай нататък…