КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
14-ти октомври.

„В сърцето не съществува пространство.
В душата не съществува време.“

Милорад Павич

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…