ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

11-ти октомври.
927-ма година.

Три дена след венчавката на цар Петър, сина на Симеон Велики,
С внучката на Византийският император Роман Лакапин принцеса Мария,
вече българска царица Ирина/сиреч мир/,
Византийският император Роман Лакапин дава гощавка.
на брега на Мраморно море.
На пристанището Извори.

Пристанището е украсено с персийски килими.
В самото пристанище стои привързана императорската яхта.
Там обядват цар Петър, Роман Лакапин, съимператора Константин Багрянородни и Христофор,
бащата на новата българска царица.

Младата двойка тръгва за България.
Бракът е по политическа сметка.
Между двете най-могъщи империи към него момент-българската и византийската.
Въпреки това Петър и Мария-Ирина живеят в голяма любов.
За жалоста първородният им син Цар Борис II-ри, както и всички българи имат трагична съдба.
От север нахлуват русите, които мародерстват в североизточна българия и опустошават столицата Преслав.
Мародерът „братушка“ дори си основава „столица“ в Преславец (край днешна Тулча).

Впоследствие „братушката“ княз Светослав опустошава и Пловдив, след което се отправя към Югоизточна Тракия с 38 хилядна армия.

Втрещени от дивашките руски орди, византииците прогонват довчерашният си съюзник.
Превзет е вече опустошеният от Светослав Велики Преслав.
Синовете нацар Петър, внуци на Симеон Велики, Борис II и Роман са взети за заложници в Константинопол

Политическият център на българската държава се измества в югозападни предели на Българското царство.
Начело с комитопулите, синовете на комит Никола – Давид, Мойсей, Арон и Самуил.

На осмата година от пленничеството си (977г.), Борис II-ри и брат му Роман бягат от Цариград.
Борис II-ри, облечен във византийски дрехи,е убит по грешка край Сердика.

След инфарктната смърт на Самуил при вида на безкрайната върволица с ослепените му 15 000 войници,
Българските земи окончателно попадат пад византийско администриране.
Това е краят на Първата Българска империя.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае собствената си история, е стадо!
Тези, които продължават да папагалстват
комунистическият и руски прочит на българската историята
са ИДИОТИ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…