КАЛЕНДАРЪТ

9-ти октомври.
2006-та година.

С помощта на руско оборудвани и инструктори!
Северна Корея провежда своя първи ядрен опит с малка мощност.
Опитът е заклеймен от демократичните държави
и от Съвета за сигурност на ООН.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…