Които не знаят световната история, не са народ.
Народ, който не знае собствената си история е стадо.
Тези, които папагалстват комунистическия прочит на българската история са ИДИОТИ!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми октомври.
1879-та година.

Назначен е първият главен равин в Княжество България.
Гавриел Алмознин.

Младата 3-та българска държава е мултирелигиозна, мултиетническа и демократична.
За нагласите и ценностите на лидерите на тогавашното общество може да се съди по емблематичния морален и политически кодекс
на Васил Левски.
Както пише в прочутото си тефтерче:
„Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение:
било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да било.
Всички ще спадат под един общ закон,
който по вишегласие на всички народности ще се изработи.”.

Такива са принципите, залегнали в основата на новата българска Конституция!
Приета от Учредителното събрание в Търново през 1879 г.
Съгласно нейните текстове, всички граждани на българската държава са равни пред закона, без разлика на своя пол, вяра или етнос:
чл. 40. Християните от неправославно изповедание и друговерците,
било природни поданици на Българското Княжество, било приети в поданство,
а така също и чужденци, които постоянно или само временно живеят в България,
ползват се със свобода на вероизповеданието си,
стига изпълнението на техните обреди да не нарушава съществующите закони.

чл.61. Никой в Българското Княжество не може
ни да купува,
нито да продава человечески същества.
Всякой роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на Българска
територия.“.

Да отбележим:По това време в Русия,
крепостните все още ги продават,
като добитък!

На 9.9.1944г., „Швейцария на Балканите“ е прегазена и опустошена от червените полудиви евроазиатски орди.
Българските криминални комунисти,марионетки на Кремъл ,
без съд и присъда избиват елита на българската нация.
Над 40 000 интелигентни, предприемчиви и родолюбиви българи.
Труповете им са захвърляни по деретата на кучетата и на зверовете!
Гробовете на повечето са неизвестни и до днес!
Питаме:
Фашаги ли са били,
ликвидираните от комунистите синове на Райна Княгиня?
Внучката на Баба Тонка?
Спасителят на евреите Димитър Пешев?
Получилият от равина благодарствено писмо ген.Луков?
За приносът му в спасяване на евреите?

При неотменена все още Търновска конституция,

са ликвидирани регентите и Принц Кирил, а царското семейство е натирено в чужбина!

След 9.9.1944г., Народният суверенитет „законно“ е узурпиран в член Първи,
ръководната роля на Партията и нейното Политбюро.
Узаконено е беззаконието!

След ДС-ти ноември 1989г., въпреки че в чл.1-ви на сегашната Конституция изрично е записано,
че никой не може да узурпира Народният суверенитет,
той на практика продължава да се узурпира от партийните бюра, чрез прагът на преференции и избираемите места!

В демократичните държави, с активната регистрация за изборите, няма НИТО ЕДНА „мъртва душа“!
Борисов узурпираше властта, с над милион фалшиви „мъртви души“!
„Гласуващи“ за ГЕРБ и ДПС!

Борисов и Гешев, Доган и Пеевски са ФАКТИЧЕСКИТЕ Премиер и Прокурор на Дълбоката държава!
Под диригенството на Кремъл!

ГЕРБ и ДПС не са партия, а ОПГ!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми октомври.
1879-та година.
Назначен е първият главен равин .
Гавриел Алмознин.

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…