КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
3-ти октомври.

-Защо ли нещата трябва да се променят?-прошепна Прасчо.

Пух помисли, помисли и каза:
-Така имат възможност да станат по-добри!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…