ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви октомври.
1890-та година.

Светият Синод на Българската православна църква
окончателно се установява в София.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…