ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви октомври.
1980-та година.

Празник на българските певци и музиканти.
Обявен е за празник през 1980 г.
По повод 700-годишнината от рождението
на св. Йоан Кукузел-Ангелогласния!
Първият български композитор!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…