КАЛЕНДАРЪТ

1-ви октомври.
1890-та година.

Създаден е Национален парк Йосемити в Калифорния, САЩ.

Представете си как се разхождате по една красива и безкрайна поляна,
оградена от огромни скали
Изведнъж стигате до брега на невероятно езеро,
чиято повърхност е като огледало.
В него плуват различни видове малки и големи рибки.
Оглеждате се около вас и не виждате хора, тъй като езерото е толкова голямо,
че хората, които са застанали на другия му бряг няма как да се видят.

Това не е гледка от някои филм за дивата природа, а националният парк Йосемити.
Паркът е един от най-старите паркове в САЩ.
Създаден е с цел да съхранява най-уникалните растения и животни.
Конгресът на САЩ признава важността на съхраняването на този голям парк за радост на бъдещите поколения.
От геологична гледна точка Йосемити представлява зрелищна колекция от различни геологични образувания.
В него се намира най-голямата концентрация на гранитни куполи в света
и най-големият в света гранитен монолит на открито.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…