ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти септември.
1869-та година.

Основано е „Българско книжовно дружество“ в Браила,Румъния.
През 1911 г. е обявено за Българска академия на науките.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…