КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 28-ми септември…
през 551-ва година пр.н.е….
Ражда се Кун Фудзъ / Конфуций /

Конфуций е една от най-влиятелните личности
в китайската и световната история и религия…
Приживе е наричан „учител на 10 000 поколения“…

От негови мисли всеки , винаги може да се поучи.

„Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран.”


„Ако с добро накажеш враговете, с какво ще наградиш приятелите си?!”


„В древността хората учели, за да се самоусъвършенстват. Днес – за да смаят другите.”


„Благородният човек предявява претенции към себе си, обикновеният – към другите.”


„В една държава, която се управлява с разум, бедността и нищетата са срамни.
В държава, която се управлява без разум, богатството и почестите са срамни.”


„Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека.
Да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си.
Умният човек не губи нито човека, нито думите си.”


„Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва.”


„Когато думите губят смисъла си,
хората губят свободата си.”


„Мъдрият човек не прави на друг това,
което не желае да му бъде сторено на него.”


„Позорно е да се държиш приятелски с човек, комуто тайно завиждаш.”


„Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.”


„Човекът е човек, когато е закусил.”


„Най-голямата грешка е
да не поправяш старата си грешка.”


„Това, което е трудно да се направи,
трябва да се прави с голяма настойчивост.”


„Този, който говори красиво и притежава привлекателна външност,
рядко е наистина човечен.”


„В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си.
В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.”


„Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.”

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…